Magma nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir yanardağ ağzındaki kaynayan magma lav ve onu izleyen insan
Bir yanardağ ağzındaki magma (lav)
Magma, yerin derinliklerinde bulunan, erimiş, yarı erimiş, katı ve gaz maddelerden oluşan, sıcaklıkları 600 °C - 1600 °C derece arasında değişen hamur kıvamındaki eriyiklerdir. Magma, erimiş kayanın yanı sıra, erime sıcaklığı magmanın ısısından daha yüksek olan ve askıda kalan katı kristaller, çözünmüş gaz ve gaz kabarcıkları da içerebilir.

Magma çoğunlukla silikat karışımlarından oluşur ve silikat eriyikler de ağırlıklı olarak silikon (silisyum), oksijen, alüminyum, çeşitli alkaliler (sodyum, potasyum, kalsiyum), magnezyum ve demirden oluşmaktadır.

Magma, sıvı olarak, genellikle, Dünya yüzeyinin birkaç kilometre derinliğinde yüksek sıcaklık, düşük basınçlı ortamlarda oluşur. Yeryüzüne ulaşarak yanardağlardan püsküren magmaya lav, soğuyup katılaşan lavlara da magmatik kayaç denir.
( 0 soru/yorum )