Mukayyet nedir? Mukayyet olmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bağlı olan, bağlanmış: Vazifesine mukayyet olsun. Bizi düşünmesin. (Z. Lüle)
  2. Bir şart veya kayıtla bağlı (veya sınırlı) olan: Türk milletinin hürriyetini, istiklâlini, bütünlüğünü müdafaa hususundaki kararı hiçbir şartla mukayyet değildir. (Ayın tarihi)
  3. Yazılmış, yazılı, kayıtlı: Her şahıs sicilli nüfusta mukayyet bir aile ismi takınacaktır. (İlgili cümle kaynağı: T. Z. Tunaya)


  • Mukayyet olmak:
    1. Kayıtlanmak, bağlanmak.
    2. Dikkat, alaka ve üstüne düşerek gözetmek ve korumak: Çocuğa mukayyet ol, ben hemen geliyorum.
( 0 soru/yorum )