muhkem :

Muhkem nedir? Muhkemat ne demektir? Kısaca Anlamı

Sağlam, sağlamlaştırılmış, pekiştirilmiş, güvenilir. Sana bu muazzam Kitabı indiren O’dur. Onda Kitabın temelini oluşturan "muhkem" (açık ve kesin anlamlı) ayetler vardır, diğer bir takımları da müteşabihattır (çeşitli anlamları olanlardır)... (Al-i İmran Suresinin yedinci ayetinden bir bölüm)

  • Muhkemat:
    1. Sağlam, güvenilir şeyler.
    2. (din) Kur'an-ı Kerim'in açık ve kesin yargılar içeren ayetleri.