Muhtasaran nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kısaca, kısaltarak, özet olarak: Bendeniz de bu münasebetle bu mevzuda, gerek Hükümet namına ve gerek şahsım namına birkaç noktayı muhtasaran arz edeceğim (Emel Akal). Mahmudı Kaşgari, Divânü Lugat'ın Türk maddesinde, Türkleri muhtasaran şöyle tarif ediyor. Diyor ki, Türk'te tasallüf (kibir) ve tefahür (övünme) yoktur. Türk, büyük kahramanlıklar ve fedakarlıklar yaptığı zaman, bir fevkaladelik (olağanüstülük) yaptığından habersiz gibi görünür. (İlgili cümle kaynağı: Z. Gökalp)
( 0 soru/yorum )