Mukallit nedir? Mukallid ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Taklitçi.
  2. Taklit eden; asıl olan bir eşyayı, hal ve hareketi, yine belli bir tarz üzere sunan, gösteren veya anlatmaya çalışandır.
  3. Araştırıp, tetkik ederek bir görüş belirlemek icap ederken bunun tam aksini yaparak, elde edilmiş görüş ile yetinmeye taklit dendiği gibi bu ameliyeyi gerçekleştiren kişiye de mukallit adı verilir.
  4. Bir kelam kavramı olarak mukallid: "Akli ve nakli bir delil olmaksızın başkasına ait söz veya fiilin doğruluğuna inanan, ona bağlanan kimse" demektir. Örneğin insanlardan uzak, tek başına yaşayan ve dinle ilgisi bulunmayan bir kişi, dinden ve iman esaslarından haberdar edilmesi halinde ve onun da bu hususları kabul ve tasdik etmesi durumunda mukallit olmuş olur.

kaynak
( 0 soru/yorum )