Mukadder nedir? Mukadderat ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yazılı, alında yazılı, takdir olunmuş: Bir kavmin mukadder helak vakti geldiğinde, kendilerine gönderdiğimiz bir peygamber diliyle, o beldenin refah içinde yaşayan önde gelenlerine Allah'a itaat etmelerini emrederiz. (İsra Suresi 16. ayetten)


  • Mukadderat: Alın yazısı, kader, İlahi takdir: Her bir şeyin hayat boyu geçirdiği safhalardan, yaşadığı hadiselerden ve kendisine giydirilen suretlerden müteşekkil bu akli veya vehmi surete mukadderat denir. (A. Ünal)
( 0 soru/yorum )