Muktedir nedir? Muktedir olmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeyi yapmaya, başarmaya gücü yeten, erkli.
  2. İktidarlı, güçlü, gücü yeter.
  3. Yüce Allah'ın isimlerinden. El - Muktedir: Kudretiyle izhar ettiği tüm varlıkta iktidarı, tedbir ve tasarrufu geçerli olan mutlak kudret sahibi.


  • Muktedir olmak: Gücü yetmek, yapabilmek: Zira kullar, Allah'ın yazmadığı bir hususta sana faydalı olmak için bir araya gelseler, bu faydayı yapmaya muktedir olamazlar. Allah'ın yazmadığı bir zararı sana vermek için bir araya gelseler, buna da muktedir olamazlar. (İlgili cümle kaynağı: Kütüb-i Sitte)
( 0 soru/yorum )