Mukabil nedir? Buna mukabil ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Bir şeye karşılık olarak yapılan, bir şeyin karşılığı olan: Mukabil taarruz.
  2. Karşılık olarak, karşılığında: Onlar (o münafıklar) o kimselerdir ki, hidayet mukabilinde dalaleti satın almışlardır. (Bakara Suresi 16. Ayetten)
  3. Rağmen: Bu sıralarda Sırbistan ve Karadağ Prenslikleri devlete isyan etmiş, Bosna ve Hersek ayaklanmış, acı haberler birbirini takip eder olmuştu. Amma buna mukabil Osman Paşa, Rus Generali Çarneyef'in kumanda ettiği Sırp ordusunu yenmişti. (İlgili cümle kaynağı: S. Ayverdi)


  • Buna mukabil: Buna rağmen, buna karşın.
( 0 soru/yorum )