Mukaddem nedir? Mukaddeme ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Zaman bakımından önce gelen, önceki, evvelki muahhar karşıtı: Allah (c.c.), kendinden başka her şeyden mukaddem bir Evveldir.


  • Mukaddeme:
    1. Başlangıç.
    2. Konuya girmeden önce söylenen anlatılmak isteneni kısaca anlatan giriş bölümü, ön söz.
    3. Takdim edilen, sunulan.


En Mukaddem Mukaddeme


Allahü Teala insanları yarattı. Bütün insanlar Allahü Teala'nın kullarıdır. Allahü Teala bir milletin, bir ırkın veya yalnız dünyanın Rabbi, halikı, yaratanı değil, bütün insanların ve alemlerin Rabbidir. Allahü Teala'nın nazarında bütün insanlar birdir, birbirinden farksızdır. Onlara bedenlerinin yanında bir de ruh vermiştir. Onların ruhen ve bedenen, en mükemmel bir hale gelmeleri ve onlara doğru yolu göstermeleri için, Peygamberler "aleyhimüssalevatü vetteslimat" göndermiştir. Bu Peygamberlerin en büyükleri, Adem, Nuh, İbrahim, Musa, İsa ve Muhammed Mustafa'dır "aleylimüsselam". Bunların bildirdikleri iman esasları hep birdir. En son ve en kamil şekli, Muhammed aleyhisselamın tebliğ ettiği İslamiyet'tir. Muhammed aleyhisselamdan sonra artık Peygamber gelmeyecektir. Zira Onun getirdiği din, kemal bulmuş, sonradan tamamlanacak noksan yeri kalmamış ve insanların bu dini bozamayacaklarını, değiştiremeyeceklerini, Allahü Teala bildirmiştir. Her şeyi hakkıyla bilen, her şeye hakkıyla gücünü yetiren, lütuf ve merhamet sahibi olan Yüce Allah'a hamd olsun.

kaynak
( 0 soru/yorum )