Murafaa nedir? Mürafaa ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Davacı ile davalının kurulan mahkemede yargıç karşısında hazır bulundukları yargılama evresi: Yapılan sulh teklifi kabul edilmediğinden murafaa başladı. (İlgili cümle kaynağı: L. Ö. Akad)
  2. (hukuk) Yargılama hukuku ve duruşma anlamında hukuk terimi: "Dava açmak, alt mahkemenin kararına karşı üst mahkemeye başvurmak" anlamındaki ref kökünden türeyen murafaa, fıkıh terminolojisinde tarafların mahkeme önünde iddia ve savunmalarını ortaya koymalarını ifade etmek üzere, bazen da "dava açma, mahkemeye verme, bir kimseyi hakime şikayet etme, davacının yargılama yapılması için davalıyı mahkeme huzuruna davet etme veya ettirme, tarafların mahkeme önünde yüzleşip yargılanması demektir.
  3. Yargıtay'da yapılan duruşma.
( 0 soru/yorum )