Muhtaç nedir? Muhtaç olmak/etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kendisine bir şey gerek olan, gereksinen, ihtiyaç duyan: Bana candan bakacak bir yoldaşa muhtacım. (İlgili cümle kaynağı: Y. K. Karaosmanoğlu)
  2. Yoksul, fakir (kimse).

  • Muhtaç etmek: Birini, gereksindiği bir şeyi başkasından sağlamak zorunda bırakmak.
  • Muhtaç olmak: Bir şeye gereksinim duymak, ihtiyacı olmak.
( 0 soru/yorum )