mumaileyh :

Mumaileyh nedir ne demektir? Anlamı

Adı geçen, yukarıda anılan, sözü geçen bahse konu kimse.
Beylerbeyi'nden Faik Efendinin İstanbul'a gelmek üzere bindiği kayık saray burnu açıklarında devrilmiş ve mumaileyh denize düşmüş ise de kurtarılmıştır.