Mumaileyh nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Adı geçen, yukarıda anılan, sözü geçen, işaret olunan, bahse konu kimse: Mumaileyh de babası ve kardeşi gibi mantık mütehassısı idi (K. Kadri). Ben dahi Türkçe ve Fransızca tercümelerinden açık bir mana çıkaramadığımdan Çelebi efendinin konağına gidip mumaileyh İzzet efendiyi oraya celp ettim (İlgili cümle kaynağı: B. Çağlar). Beylerbeyi'nden Faik Efendinin İstanbul'a gelmek üzere bindiği kayık saray burnu açıklarında devrilmiş ve mumaileyh denize düşmüş ise de kurtarılmıştır.
( 0 soru/yorum )