Mumaileyh nedir ne demektir? Anlamı


Adı geçen, yukarıda anılan, sözü geçen bahse konu kimse.
Beylerbeyi'nden Faik Efendinin İstanbul'a gelmek üzere bindiği kayık saray burnu açıklarında devrilmiş ve mumaileyh denize düşmüş ise de kurtarılmıştır.

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.