mumaileyh:

Mumaileyh nedir ne demektir? Anlamı

İlk yayınlanma: Güncellenme:
Adı geçen, yukarıda anılan, sözü geçen bahse konu kimse.
Beylerbeyi'nden Faik Efendinin İstanbul'a gelmek üzere bindiği kayık saray burnu açıklarında devrilmiş ve mumaileyh denize düşmüş ise de kurtarılmıştır.