murahhas:

Murahhas nedir? Murahhas üye (aza) ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, delege.


  • Murahhas üye (aza): (ticaret) Bir işletmeyi bir bütün olarak veya belli konularda temsil edebilen, işletmenin yönetiminde daha aktif rol oynayan yönetim kurulu üyesi. Murahhas üye veya murahhas müdürler kendilerine bırakılan konularda, deyim yerinde ise yönetim kurulu yerine geçerler, yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları onlara ait olur. (Doç. Dr. Ayşe YÜRÜK)