Murahhas nedir? Murahhas üye (aza) ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Kendisine yetki verilerek bir yere veya birinin katına gönderilen kimse, elçi, delege: Her milletten birer murahhas bulunacaktı (S. - F. Ilıkan)


  • Murahhas üye (aza): (ticaret) Bir işletmeyi bir bütün olarak veya belli konularda temsil edebilen, işletmenin yönetiminde daha aktif rol oynayan yönetim kurulu üyesi: Murahhas üye veya murahhas müdürler kendilerine bırakılan konularda, deyim yerinde ise yönetim kurulu yerine geçerler, yönetim kurulunun yetki ve sorumlulukları onlara ait olur. (İlgili cümle kaynağı: Doç. Dr. Ayşe Yürük)
( 0 soru/yorum )