Muktebes nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Yararlanmak için alınmış, faydalanmak için aktarılmış: Halbuki 40-50 seneden beri halkımızın ve mahkemelerimizin oldukça alışmış olduğu ve yararlandığımız Fransa Kanunlarından muktebes bulunan kanunlarımız ıslah edilecek yerde, bunlar bir tarafa terk edilerek, bize büsbütün yabancı bulunan ve bence karışıklık yaratacak olan İtalya kanunlarından iktibas edilmesi yoluna gidilmiştir... (İlgili cümle kaynağı: G. Bozkurt)
  2. (edebiyat) (Yazı veya yazıdan bir bölüm için) Olduğu gibi alınan, aktarmak için alıntı yapılan, aynen aktarılan, iktibas edilen.
( 0 soru/yorum )