Muhit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Çevre, yöre, etraf: Ev iyi bir muhitteydi.
  2. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre: Acılarını ve dertlerini anlatacak bir muhit bulmaktan memnun. (S. Ayverdi)
  3. Saran, çevreleyen, kuşatan: Allah Muhît'tir, yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır. (Ali İmran 120. ayeti kerime)


  • Muhit yapmak (edinmek): Birçok kimselerle tanışıklık sağlamak: Daima kendisine bir muhit yapmak, heyecanlarını etrafındakilere sirayet ettirmek, kendi şiir telakkisini anlayacak, ona iştirak edecek adamlar yetiştirmek istemiştir. (İlgili cümle kaynağı: Yahya Kemal)
( 0 soru/yorum )