muhit:

Muhit nedir ne demektir? Anlamı

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
  1. Çevre, yöre, etraf.
    Ev iyi bir muhitteydi.
  2. Bir kimsenin sürekli ilişkide bulunduğu insanlar topluluğu, çevre.
    Acılarını ve dertlerini anlatacak bir muhit bulmaktan memnun. (S. Ayverdi)
  3. Saran, çevreleyen, kuşatan.
    Allah Muhît'tir, yapmakta olduklarını çepeçevre kuşatmıştır. (Ali İmran 120. ayeti kerime)


  • Muhit yapmak (edinmek): Birçok kimselerle tanışıklık sağlamak. Daima kendisine bir muhit yapmak, heyecanlarını etrafındakilere sirayet ettirmek, kendi şiir telakkisini anlayacak, ona iştirak edecek adamlar yetiştirmek istemiştir. (İlgili cümle kaynağı: Yahya Kemal)