Muhip nedir? Muhibbi ne demektir kimdir? Anlamları


Muhip, seven, sevgi besleyen, dost, ahbap anlamında kullanılan bir sıfattır. Allah'a iman edip ikrarında duranlar ancak gerçek muhip olabilirler. (Hüseyin Özcan)


  • Muhibbi: Dosta ait, sevgiliye yakışır tarzda. "Muhibbi", Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerinde kullandığı mahlası, yani takma adıdır.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.