Muhip nedir? Muhibbi ne demektir kimdir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Seven, sevgi besleyen, dost, ahbap anlamında kullanılan bir sıfat: Allah'a iman edip ikrarında duranlar ancak gerçek muhip olabilirler. (İlgili cümle kaynağı: Hüseyin Özcan)


  • Muhibbi: Dosta ait, sevgiliye yakışır tarzda. Ayrıca "Muhibbi", Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerinde kullandığı mahlası, yani takma adıdır.
( 0 soru/yorum )