muhip/muhibbi:

Muhip nedir? Muhibbi ne demektir kimdir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Muhip, seven, sevgi besleyen, dost, ahbap anlamında kullanılan bir sıfattır. Allah'a iman edip ikrarında duranlar ancak gerçek muhip olabilirler. (Hüseyin Özcan)


  • Muhibbi: Dosta ait, sevgiliye yakışır tarzda. "Muhibbi", Kanuni Sultan Süleyman'ın şiirlerinde kullandığı mahlası, yani takma adıdır.