Muhatap nedir? Muhatap olmak ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Kendisine söz söylenilen kimse, seslenilen, kendisiyle konuşulan ilgili kimse: Kur'ân, kainatın en karmaşık varlığı olan insanı değişik açılardan ele almakta ve ondan çok yönlü bahsederek insanı muhatap aldığını göstermektedir. (İlgili cümle kaynağı: Ali Can)
  2. Birinin düzeyinde, seviyesinde olan kimse: Sen benim muhatabım değilsin. (derleme cümle)
  3. (ticaret) Poliçe, çek ve senedi ödeyecek olan kişi.


  • Muhatap olmak:
    1. Kendisine söylenmek, kendisine hitap edilen kişi olmak: Bu soruya muhatap olmak istemiyorum.
    2. (Kötü bir söz veya davranış) Yöneltilmek, karşısında kalmak, maruz kalmak, kendisine yöneltilmek (söylenmek): Çirkin bir davranışa muhatap oldu.
( 0 soru/yorum )