Muharremiye nedir? Örnek ve Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Hicri senenin başlangıcı olan muharrem ayının birinci günü yapılan yeni yıl tebrikleşmelerinde verilmesi adet olan bereket parası, yılbaşı bahşişi.
  2. Muharremi kutlamak maksadıyla yazılıp büyüklere sunulan manzume.
  3. Muharremiye (edebiyat) Kerbela Olayını anlatan mersiyelerle bunların bestelenmiş şekillerinin ve yeni yılı tebrik için yazılmış şiirlerin genel adı.
  4. Hz. Hüseyin ile aile mensupları ve yanlarındaki 70 kadar kişinin 10 Muharrem 61 tarihinde şehit edilmesi sebebiyle duyulan üzüntüyü konu edinen kasidelere muharremiye denilir.


Muharremiye


Gönül yine geldi matem çağlarım
Boz bulanık seller gibi çağlarım
Kanlı yaşlar döker döker ağlarım
Muharremdir ağla gözüm Muharrem

Bugün lale al göğsüne dağ çeker
Bugün ak gül yüzüne siyah çeker
Feryat eder ehl-i dert bin ah çeker
Muharremdir ağla gözüm Muharrem

Bülbül okur dertli dertli dasitan
Dinledikçe boynun büker gülistan
Ne acıklı nağmeler var ol dosttan
Muharremdir ağla gözüm Muharrem

Bugün idi ol vakayı duydular
Gökten inip kara libas giydiler
Melekler tam yetmiş yare saydılar
Muharremdir ağla gözüm Muharrem

Yine erdik tekrarına şol ayın
Şehit düştü bugün idi Hüseyin
Cuş u huruş ile bir dahi deyin
Muharremdir ağla gözüm Muharrem

Kerbela’da ne zalim bir yaz idi
Ateş dense ateş ondan az idi
Lanet ile analım ol Yezid’i
Muharremdir ağla gözüm Muharrem

(Osman Tuğlu)
( 0 soru/yorum )