Muhammes nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

  1. Beşli.
  2. Beşgen.
  3. (edebiyat) Beş dizelik bölümler halinde söylenen nazım şekli, beşli.
    Beş mısralık bentlerden oluşan nazım şekline muhammes denir.


Muhammes Örneği:


Aşağıdaki 2 bent Diyarbakırlı Said Paşanın 9 bentlik bir mütekerrir muhammesinin ilk ve son bentleridir.

Sen usandırma eli el de usandırmaz seni
Hilekarlık eyleme kimse dolandırmaz seni
Dest-i a’dâdan soğuk su içme kandırmaz seni
Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Zâmin ü kâfil olan erzâka Hâlık’dır sana
Mâsivâya ser-fürû itmek ne layıkdır sana
Iztırâbı celb iden meyl-i alâyıkdır sana
Gayr içün düşme lisân-ı nâsa yazıkdır sana
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni