Muhammes nedir ne demektir? Örnek ve Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Beşli.
  2. Beşgen.
  3. (edebiyat) Beş dizelik bölümler halinde söylenen nazım şekli, beşli: Beş mısralık bentlerden oluşan nazım şekline muhammes denir.


Muhammes Örneği:


Aşağıdaki 2 bent Diyarbakırlı Said Paşanın 9 bentlik bir mütekerrir muhammesinin ilk ve son bentleridir.

Sen usandırma eli el de usandırmaz seni
Hilekarlık eyleme kimse dolandırmaz seni
Dest-i a’dâdan soğuk su içme kandırmaz seni
Korkma düşmandan ki ateş olsa yandırmaz seni
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni

Zâmin ü kâfil olan erzâka Hâlık’dır sana
Mâsivâya ser-fürû itmek ne layıkdır sana
Iztırâbı celb iden meyl-i alâyıkdır sana
Gayr içün düşme lisân-ı nâsa yazıkdır sana
Müstakim ol Hazret-i Allah utandırmaz seni
( 0 soru/yorum )