Muharrer nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Yazılmış, yazılı: Bunun safahâtı Mecellenin beşinci cildinde (sahife 585-604) muharrerdir (O. Ergin). Kasîde-i mezkûrenin muharrer olduğu sahifeyi açtık... (İlgili cümle kaynağı: Keşkül D.)

  • Nama muharrer: İsme yazılı, üzerinde taşıyanın adının yazılı olduğu: Nama muharrer senet.
  • Emre muharrer senet: Belirli bir sürenin sonunda, belirli bir paranın, belirli bir kimseye ödeneceğini belirten senet.
( 0 soru/yorum )