muhayyel:

Muhayyel nedir? Muhayyile ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Muhayyel hayalde olan, hayal edilen, imgelenen. Yalnızdım ama muhayyel bir arkadaşım vardı karşımda. (S. F. Abasıyanık)

Muhayyile hayal etme yetisi, hayal gücü imgelem. Bu yüzden sanat eseri düş gücünü harekete geçirmeli, heyecanlandırmalıdır, dolayısıyla muhayyile asla işin dışında tutulamaz ve hareketsiz bırakılamaz. (A. Aydoğan)