Muhayyel nedir? Muhayyile ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  • Muhayyel: Hayalde olan, hayal edilen, imgelenen: Yalnızdım ama muhayyel bir arkadaşım vardı karşımda. (S. F. Abasıyanık)
  • Muhayyile: Hayal etme yetisi, hayal gücü imgelem: Bu yüzden sanat eseri düş gücünü harekete geçirmeli, heyecanlandırmalıdır, dolayısıyla muhayyile asla işin dışında tutulamaz ve hareketsiz bırakılamaz. (İlgili cümle kaynağı: A. Aydoğan)
( 0 soru/yorum )