Karma ekonomi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Karma ekonomi (iktisat) devletin, özel sermayeyi serbest rekabetin yıkıcı sonuçlarından koruma görevini üstlendiği, sanayinin gereksinim duyduğu zorunlu temel ya da ara mallar üretimini ve fazla kar gerektirmeyen ya da büyük mali olanaklar gerektiren yatırımları devletin gerçekleştirdiği bir tür devletçi ekonomi anlayışı.
( 0 soru/yorum )