Karine nedir? Karineyle anlamak ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Karışık bir iş veya sorunun anlaşılmasına, çözümlenmesine yarayan durum, ipucu, belirti demektir.

Karine mefhumu hukukta, bilinen ve belirli bir olaydan, belirli olmayan bir olaya ilişkin çıkarılan sonuçtur. Örneğin, evli bir kadının çıplak bir şekilde başka bir erkekle yakalanması, onun, zina ettiğine karinedir. Karinenin birkaç türü vardır:

  1. Kanuni karine: Yasanın bir olguyu, diğer bir olgunun olduğuna veya olmadığına delil sayması; örneğin, bir malın satış faturası düzenlenmişse bir alıcısı olduğuna hükmedilir.
  2. Maddi karine: Yaşam tecrübelerinden çıkan karinedir.
  3. Adi karine: Aksi ispat olunabilen karinedir.
  4. Kesin (kati) karine: Aksinin ispatının olanaksız olduğu karinedir.


  • Karineyle anlamak:
    1. Sözün gelişinden bir mana çıkararak anlamak.
    2. Mevcut bilinenlerden mevcut olmayan bilinmeyenlerin sonucunu çıkarmak.
( 0 soru/yorum )