Karlama nedir? Karlanma ne demektir? Anlamı

Eski televizyonlarda sinyal olmaması nedeniyle meydana gelen karlama
Televizyonda karlanma
Bir televizyon görüntüsünde, ekranın her yanında titreşen noktacıklar biçiminde kendini gösteren, görüntünün bir kar tipi görünümüne benzemesine yol açan ve halk dilinde çekmeme olarak da adlandırılan aksaklık, karıncalanma.