Karina nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (denizcilik) Gemi teknesinin su içinde kalan bölümü.
  2. (gökbilimi) Güney yarımkürede bulunan takım yıldızlarından birinin adı.

  • Karinalılar: Kuşlar sınıfının, göğüs kemikleri çıkıntılı, kanatları gelişmiş, hemen bütün kuşları içine alan alt sınıfı.
  • Karinasızlar: Kuşlar sınıfının göğüs kemikleri çıkıntısız, kanatları ufak ve körelmiş olan, deve kuşu ve kanatsız bazı kuşları kapsayan alt sınıfı.
( 0 soru/yorum )