Karina nedir ne demektir? Anlamı


  1. (denizcilik) Gemi teknesinin su içinde kalan bölümü.
  2. (gökbilimi) Güney yarımkürede bulunan takım yıldızlarından birinin adı.

  • Karinalılar: kuşlar sınıfının, göğüs kemikleri çıkıntılı, kanatları gelişmiş, hemen bütün kuşları içine alan alt sınıfı.
  • Karinasızlar: Kuşlar sınıfının göğüs kemikleri çıkıntısız, kanatları ufak ve körelmiş olan, deve kuşu ve kanatsız bazı kuşları kapsayan alt sınıfı.
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

"Lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.