Mütekabil nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tekabül eden, biri ötekinin karşısında olan, karşılıklı: Aile hayatı, kadın erkek arasında mütekabil hürmet ve muhabbetle devam eder... İmparator II. Wilhelm'in İstanbul'u ziyareti sırasında karşılıklı jest olarak İstanbul'da bir Alman çeşmesi, mütekabil olarak Berlin'e küçük bir cami yapılmış... (İlgili cümle kaynağı: Y. Dalyan)
( 0 soru/yorum )