Müteselsil nedir? Müteselsilen ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Soldakinin elinde bir çanta olan ve birbirine kelepçelenmiş kağıt adamlar
Müteselsil kefillerin bir borç karşısında müteselsilen sorumluluğu
Müteselsil zincirleme olarak, birbirini izleyen, art arda gelen şekilde demektir. Müteselsilen de aynı anlamda olup "müteselsil bir şekilde" demektir.


  • Müteselsil borç: (hukuk) Birden çok borçlunun, her birinin ayrı ayrı ve tamamından sorumlu bulundukları borç. Zincirleme olarak art arda sorumluluğu ifade eden müteselsil, alacaklının alacağını borçlulardan dilediğine başvurarak isteyebilme hakkıdır.
  • Müteselsil kefil: (hukuk) Borcun yerine getirilmesinde aynen borçlu gibi borcun ödenmesini üstlenen kimse.
  • Müteselsil sorumluluk: Kendilerine hukuken sorumluluk yüklenenlerin, sorumluluğa konu nakdi meblağın tümünden eşit derecede sorumlu olmalarıdır. Örneğin ortaklar, ortaklığın borçlarından müteselsilen sorumludurlar. Müteselsil sorumluluk kısaca bir zararın veya borcun giderilmesi için birden çok kişinin her birinin teker teker, bir kısmının veya hepsinin birden sorumlu tutulabilmesidir. Müteselsilen sorumlulukta zararın veya borcun bir kişi tarafından giderilmesi diğer sorumluların sorumluluklarını ortadan kaldırır.
( 0 soru/yorum )