Mütekabiliyet nedir? Mütekabiliyet esası ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Sağ ve sol tarafı gösteren büyük oklar arasında yazan mütekabiliyet esası yazısı
Mütekabiliyet esası
  1. Karşılıklı durum, aynen karşılık.
  2. (hukuk) Devletler arası ilişkilerde maruz kalınan davranışa aynı şekilde karşılık verme veya yapılan bir davranışın aynısını bekleme prensibini tanımlar. Mütekabiliyet (karşılıklı muamele) esası uluslararası ilişkilerde eşitliği sağlayan bir denge aracıdır: İttifakların tam bir mütekabiliyet, tam bir karşılıklı saygı, anlayış ve dostluk içinde kurulması ve yürütülmesi lazımdır.


  • Mütekabiliyet esası: Türk yabancılar hukukunun genel ilkelerinden olan mütekabiliyet esası, öğretide en az iki devlet arasında uygulanan ve her birinin ülkesinde diğerinin vatandaşlarına aynı mahiyetteki hakları karşılıklı tanımalarını ifade eden bir prensiptir.
( 0 soru/yorum )