Mütehassıs nedir ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Boynunda bir stetoskop asılı olan bir erkek mütehassıs hekim ya da uzman doktor bakarken bir resmi
Mütehassıs hekim
  1. Belli bir işte veya belli bir konuda, ihtisas yapmış, uzmanlaşmış, uzman kimse: Birçok meslekte kötü işgüzar olmaktansa bir sanatta tam mütehassıs olmak yektir.
  2. (sağlık) Bir tıp dalında gerekli ihtisası görüp uzmanlık belgesini alan doktor: Zaman kaybetmeden bir mütehassıs çağırmakta çok haklıymışım. (örnek cümle)


  • Mütehassıslık: Mütehassıs olma durumu, uzmanlık.
( 0 soru/yorum )