Müteşekkil nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Oluşmuş, meydana gelmiş, teşekkül etmiş: İnsan, her birisinin kendine has ihtiyaçları olan ruh, nefis ve bedenden müteşekkil bir varlıktır (İlgili cümle kaynağı: A. Ünal). Milliyetleri ve inançları farklı topluluklardan müteşekkil o günün Anadolu'su onlar sayesinde bir arada yaşamayı öğrenmiştir (R. Çavuş).
( 0 soru/yorum )