Mütereddit nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Tereddüt eden, çekingen, bir türlü karar veremeyen, kararsız (kimse): Fiili destek konusunda mütereddit davransa da ilerleyen günlerde desteğini açıkça dile getirmiştir (V. Kurt). Hala mütereddit idi, hala nasıl karar vereceğini bilmiyordu (İlgili cümle kaynağı: N. Muallimoğlu). Artık geriye dönemezdim ve eşikten içeriye mütereddit bir iki adım attım (Y. K. Karaosmanoğlu).
( 0 soru/yorum )