mütenakız/mütenakıs:

Mütenakız ve mütenakıs ne demektir? Anlamları

Yayınlanma: Düzenlenme: Soru/Yorum: 0
Birbirlerine çok karıştırılan "mütenakız" ve "mütenakıs" kelimelerinin anlamları, yazılışları ve örnek cümleler.

  • Mütenakız: Birbirine uymayan, birbirine zıt olan, birbirini bozup nakzeden, aralarında tenakuz bulunan, çatışık, çelişkili.
    Ona göre hükümlerin aksinin en dikkate değer şeklini mütenakız hükümler teşkil eder. İnsan fanidir, insan fani değildir gibi. Siyah ve beyaz gibi.
  • Mütenakıs: Giderek eksilen, noksanlaşan, azalan.
    Sol kolda hissi temas mütenakıs (dokunma duyusu azalmış).