Mütenakız ve mütenakıs ne demektir? Anlamları


Birbirlerine çok karıştırılan "mütenakız" ve "mütenakıs" kelimelerinin anlamları, yazılışları ve örnek cümleler.

  • Mütenakız: Birbirine uymayan, birbirine zıt olan, birbirini bozup nakzeden, aralarında tenakuz bulunan, çatışık, çelişkili.
    Ona göre hükümlerin aksinin en dikkate değer şeklini mütenakız hükümler teşkil eder. İnsan fanidir, insan fani değildir gibi. Siyah ve beyaz gibi.
  • Mütenakıs: Giderek eksilen, noksanlaşan, azalan.
    Sol kolda hissi temas mütenakıs (dokunma duyusu azalmış).
vicdanhareketi.org
Çünkü İnsanız!

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.