Mütenakız ve mütenakıs ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Birbirlerine çok karıştırılan "mütenakız" ve "mütenakıs" kelimelerinin anlamları, yazılışları ve örnek cümleler:

  • Mütenakız: Birbirine uymayan, birbirine zıt olan, birbirini bozup nakzeden, aralarında tenakuz bulunan, çatışık, çelişkili: Ona göre hükümlerin aksinin en dikkate değer şeklini mütenakız hükümler teşkil eder. İnsan fanidir, insan fani değildir gibi. Siyah ve beyaz gibi.
  • Mütenakıs: Giderek eksilen, noksanlaşan, azalan: Sol kolda hissi temas mütenakıs (dokunma duyusu azalmış).
( 0 soru/yorum )