Mütemmim nedir? Mütemmim cüz ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Gri renkli bir yapbozun son kırmızı parçası üzerinde yazan mütemmim cüz yazısı
Mütemmim cüz
  1. Tamlayan, tamamlayan, bütünleyen, bütünleştirici: Eski Türklerde kadın tabu olmadığından ve bilakis erkeğin mütemmimi bulunduğundan, kadınsız hiç bir iş görülemezdi. Hükümdar emirnameleri yalnız "Hakan emrediyor ki" diye başlamışsa geçerli olmazdı... (örnek cümle)
  2. (matematik) Bütünler.
  3. (felsefe) Tümler.
  4. (dil bilim) Tümleç.


  • Mütemmim cüz:
    1. Bütünü oluşturan tamamlayıcı ve olmazsa olmaz parça: Örneğin bir gözlüğün camları ve çerçevesi birbirinin mütemmim cüzüdür ve bir arada olmadan bir işe yaramazlar.
    2. Ayrılmaz parça: Başkasına ait bir arazi üzerine bina yaptırıldığında, yapılan bina arsanın mütemmim cüzü olması nedeniyle, binayı yapan kişi yaptığı binanın sahibi olamaz.
( 0 soru/yorum )