Mütenevvi nedir ne demektir? Anlamı

Çeşit çeşit, muhtelif, çeşitli, değişik değişik, türlü türlü.
Haremi Hümayun ve sultan efendiler ikişer atlı arabaları ile akşama yakın gidip, türlü şekillerde, mütenevvi renklerde kandiller, fenerlerle donatılmış olan o vasi meydanın Kadir Alayı güzergahında ahzı mevki ederler.