Mütenevvi nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Çeşit çeşit, muhtelif, çeşitli, değişik değişik, türlü türlü: Haremi Hümayun ve sultan efendiler ikişer atlı arabaları ile akşama yakın gidip, türlü şekillerde, mütenevvi renklerde kandiller, fenerlerle donatılmış olan o vasi meydanın Kadir Alayı güzergahında ahzı mevki ederler. (örnek cümle)
( 0 soru/yorum )