Ittıla nedir? Ittıla kesbetmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bilgi edinme, iyice anlama öğrenme, tanıma, bilme, haberli olma; bilgi edinme. Verilen karar, azayı kiramdan birinin nazarı dikkatini celbedecek olursa yani esbabı mucibesini merak edecek olursa, encümene müracaat ederek kesbi ıttıla edebilir. (Meclisi Mebusan zabıt ceridesi)


  • Ittıla kesbetmek: Öğrenmek, bilgisi olmak, bilgi edinmek. İngiliz, Fransız, İtalyan ve Belçika elçileri, Alman Hükümetinden Lokarno anlaşması hakkında bir beyanata ıttıla kesbetmek üzere bugün saat 11 de Dışişleri Bakanlığına gelmeleri hakkında bir davetname almışlardır. (kelime ile ilgili cümle)
( 0 soru/yorum )