İhvan nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Eş dost.
  2. Aynı topluluktan olan kimseler.
  3. "Erkek kardeş, arkadaş, yoldaş, dost, ortak, meslektaş" anlamlarına gelen ah kelimesinin çoğuludur.
  4. (tasavvuf) Aynı şeyhe bağlı olan müridler, aynı tarikatın veya tarikat kolunun mensupları anlamında kullanılmaktadır.
( 0 soru/yorum )