İçerik nedir? İçerik çözümlemesi ne demektir? Anlamı


  1. Sözlü yada yazılı anlatımın içinde bulunan şey, muhteva.
  2. (edebiyat) Bir edebiyat yapıtında konuyla ilgili olarak ortaya konulan duygular, düşünceler, imgeler vb.
  3. (dil bilim) Bir göstergenin anlamı, gösterilen yanı.
  4. (dil bilim) Bir bildirinin anlamsal kavramsal bölümü, zımni. Anlatım karşıtı.
  5. (mantık) Bir deyişte yada yargıda açıkta belirtilmemekle birlikte varlığı anlaşılabilen. Belirtik karşıtı.
  6. Sanat yapıtının (konu dışındaki) kuruluşu, sanatçının arayıp bulacağı öğeler ve onların düzeni.

  • İçerik çözümlemesi: (dil bilim) Anlatıcı yada dinleyici göz önünde tutmadan bildiri yada betiği, içeriği açısından nicel yada nitel olarak inceleme yöntemi.
  • İçerik yargı: (mantık) Bir önermeyle dile getirilmeyen kapalı yargı.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.