İçerik nedir? İçerik çözümlemesi ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Sözlü ya da yazılı anlatımın içinde bulunan şey, muhteva.
  2. (edebiyat) Bir edebiyat yapıtında konuyla ilgili olarak ortaya konulan duygular, düşünceler, imgeler vb.
  3. (dil bilim) Bir göstergenin anlamı, gösterilen yanı.
  4. (dil bilim) Bir bildirinin anlamsal kavramsal bölümü, zımni. Anlatım karşıtı.
  5. (mantık) Bir deyişte ya da yargıda açıkta belirtilmemekle birlikte varlığı anlaşılabilen. Belirtik karşıtı.
  6. Sanat yapıtının (konu dışındaki) kuruluşu, sanatçının arayıp bulacağı öğeler ve onların düzeni.

  • İçerik çözümlemesi: (dil bilim) Anlatıcı ya da dinleyici göz önünde tutmadan bildiri ya da betiği, içeriği açısından nicel ya da nitel olarak inceleme yöntemi.
  • İçerik yargı: (mantık) Bir önermeyle dile getirilmeyen kapalı yargı.
( 0 soru/yorum )