İdrak nedir? İdrak etmek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 1
 1. Anlayış, anlama yetisi, kavrayış, akıl erdirme.
  "Gözler O'nu idrak edemez ama O, gözleri idrak eder. O, en gizli şeyleri bilendir, (her şeyden) hakkıyla haberdar olandır. (En'âm Suresi, 103. Ayeti Kerime)
 2. Erişme, ulaşma.
 3. (felsefe) Algı.

 • İdrak etmek:
  1. Akıl erdirmek, anlamak, kavramak, algılamak.
  2. Erişmek, ulaşmak.
 • İdrak kabiliyeti (yeteneği): Akıl erdirme gücü, alırlık.
( 1 soru/yorum )

Soru ve Yorumlar: 1


Ali Söylemezoğlu:
idrak ALGILAMAK değildir. Algılamak, canlının duyuları vasıtasıyla bir nesnenin farkına varmasıdır ve hemen bütün canlıların başardığı bir faaliyettir. İdrak etmek ise öznenin duyularla algılanan nesne hakkında düşünerek onu KAVRAMASIDIR. Yani zihinde kavram haline getirmesidir. İdrak edebilmek ancak insanlarda ve gelişmiş hayvanlarda mevcut bir kabiliyettir. İdrak edebilmek için ŞUUR (BİLİNÇ) gerekir, algılamak için ŞUUR (BİLİNÇ) gerekmez.
1/5/18 15:03