Itlak nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
 1. Deme, denilme, isimlendirme, tabir etme.
  Hadis, Hazreti Peygamberin (sav) söz, fiil ve takrirlerine ıtlak olunmuştur; bu bakımdan kelime aynı manada kullanılan "sünnet"in müradifidir (AÜ İlahiyat Fakültesi yay.).
 2. Salıverme, koyuverme, bırakma.
  911'de ilk cuma namazının kılındığı gün, borcu af ve kendisi hapisten ıtlak edilmiştir (S. Yerasimos).
 3. Genelleme.
 4. Cezadan kurtarma, affetme, affedilme.
  (..) merkezden gelecek olan bir ıtlak (af) fermanına kadar adada yaşamaya mahkûm edilmekte... (E. Gürsoy)
 5. Erkek için karısını boşama, talak yapma.
  Zerrin ile Kemal arasındaki evlilik de Kemal'in: "Seni ıtlak ediyorum." demesiyle son bulur (İlgili cümle kaynağı: İ. Şahin).
 6. Bir kayıt ile kayıtlı olmama, kayıtsız şartsız olma.


 • Itlak etmek:
  1. Koyuvermek, salıvermek.
  2. Cezasını affetmek.
  3. Karısını boşamak.
  4. Demek, … diye anmak.
 • Itlak olunmak:
  1. Adlandırılmak, denilmek.
  2. Boşanılmak, serbest bırakılmak.
( 0 soru/yorum )