Vezaret nedir? Vezareti uzma ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Vezaret, vezirin görev ve makamı, vezirlik (günümüzde bakanlık): Nihayet Rauf Beyefendi'nin hikayelerinden ve su-i tesirinden haberdar olan II. Abdülhamid onu Midilli'den getirtti ve vesile bularak uhdesine vezaret tevcih etti. (Kelime ile ilgili cümle: S. Mümtaz, İ. Dervişoğlu)

  • Vezareti uzma: (tarih) Osmanlı Devleti'nde sadrazamlık, baş vezirlik (günümüzde başbakanlık). Vezareti Uzma, sadrazamlık yerinde kullanılır bir tabirdir. Sadrazam vezirlerin büyüğü olduğu için bu tabir meydana gelmiştir.
( 0 soru/yorum )