Zeamet nedir? Zeametli ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Zeamet (tarih), Osmanlı Devleti idari örgütlenmesinde, senelik 20.000 - 100.000 akçe gelir getiren bir birimin (toprağın) tasarrufunun askeri ve idari hizmet karşılığı bir kişiye verilmesi: Zeametler, eyalet merkezlerinde bulunan hazine ve tımar defterdarlarına, zeamet kethüdalarına, sancaklardaki alay beylerine, kale dizdarlarına, kapucubaşılarına, divan katiplerine, defterhane ve hazine-i amire katiplerine verilirdi. (Y. Halaçoğlu)

  • Zeametli: Zeamet sahibi olan: Müteferrikaların bir kısmı tımar ya da zeametli idi. (İlgili cümle kaynağı: E. Özbilen)
( 0 soru/yorum )