Var nedir? Var ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları ne demektir?


Descartes Düşünüyorum Öyleyse Varım
Düşünüyorum Öyleyse Varım
Descartes
 1. Evrende yada düşüncede bulunan, yok karşıtı; bu sıfat hep yüklem olarak kullanılır ve üçüncü kişilerde koşaç olmayabilir; belirten olması için sonuna olan ortacı getirilir.
  Düşünüyorum, öyleyse varım. (Descartes)
 2. Elde bulunan her şey.
  Bütün varını ortaya dökmek.


Var ile ilgili deyimler


İçinde "var" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları.

 • Var gücüyle (kuvvetiyle): (deyiminin anlamı) Bütün gücünü kullanarak.
 • Var ol! Yaşa.
 • Var yok: Olduğu bile kuşkulu. Yaşı on iki var yok.
 • Vara yoğa karışmak: Olur olmaz her şeye karışmak, burnunu sokmak.
 • Varı yoğu: Olanca varlığı.
 • Varsa yoksa: Tek düşündüğü, sevdiği, beğendiği o. Varsa yoksa torunu, gözü başka bir şey görmüyor.


Var ile ilgili atasözleri


İçinde "var" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları.

 • Var eli titremez: (atasözünün anlamı) Varlıklı kimsenin, bir yardımda bulunurken korkusu olmaz.
 • Var evi kerem evi, yok evi verem (elem) evi: Varlıklı kimsenin evinde bolluktan geçilmez, yoksulun evindeyse dertten başka şey bulunmaz.
 • Var ne bilsin yok halinden: Tok açın halinden anlamaz.
 • Var varlatır, yok söyletir: Varlıklı kimse daha varlıklı duruma gelir, varlıksız olansa sızlanıp dert yanar.
 • Varsa hünerin, var her yerde yerin; yoksa hünerin, var her yerde yerin: Hünerli kişi toplumda her zaman kendini kabul ettirir, hünersiz kişi nereye gitse işe yaramadığını görüp yerinir.
 • Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun: Zengine herkes hizmete hazırdır, fakir, yoksulluğundan aklını kaçıracak duruma bile gelir.
 • Paran varsa cümle alem kulun, paran yoksa tımarhane yolun.

Hiç yorum yok:


Yorum Gönder ›››

Yorumlar hemen yayınlanır. Ancak "lütfen" kanuni ve ahlaki kurallara uymaya önem gösterin.