Var nedir ne demektir? Var ile ilgili atasözleri deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Descartes resminin yanında 'düşünüyorum öyleyse varım' sözü
"Düşünüyorum öyleyse varım"
Descartes
 1. Evrende ya da düşüncede bulunan, yok karşıtı: Düşünüyorum, öyleyse varım. (Descartes)
 2. Elde bulunan her şey: Bütün varını ortaya dökmek.


Var ile ilgili deyimler


İçinde "var" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Var gücüyle (kuvvetiyle): (deyiminin anlamı) Bütün gücünü kullanarak.
 • Var ol!: Yaşa.
 • Var yok: Olduğu bile kuşkulu: Yaşı on iki var yok.
 • Vara yoğa karışmak: Olur olmaz her şeye karışmak, burnunu sokmak.
 • Varı yoğu: Olanca varlığı.
 • Varsa yoksa: Tek düşündüğü, sevdiği, beğendiği o: Varsa yoksa torunu, gözü başka bir şey görmüyor.


Var ile ilgili atasözleri


İçinde "var" sözcüğü geçen atasözleri ve açıklamaları:

 • Var eli titremez: (atasözünün anlamı) Varlıklı kimsenin, bir yardımda bulunurken korkusu olmaz.
 • Var evi kerem evi, yok evi verem (elem) evi: Varlıklı kimsenin evinde bolluktan geçilmez, yoksulun evindeyse dert çok olur.
 • Var ne bilsin yok halinden: Tok açın halinden anlamaz.
 • Var varlatır, yok söyletir: Varlıklı kimse daha varlıklı duruma gelir, varlıksız olansa sızlanıp dert yanar.
 • Varsa hünerin, var her yerde yerin; yoksa hünerin, var her yerde yerin: Hünerli kişi toplumda her zaman kendini kabul ettirir ve yeri olur, hünersiz kişi nereye gitse işe yaramadığını görüp yerinir.
 • Varsa (var mı) pulun, herkes kulun; yoksa (yok mu) pulun, dardır yolun (Paran varsa cümle alem kulun, paran yoksa tımarhane yolun): Zengine herkes hizmete hazırdır, fakir, yoksulluğundan aklını kaçıracak duruma bile gelebilir.
( 0 soru/yorum )