Zımnen nedir ne demektir? Kısaca anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Zımnen, açık açık değil üstü kapalı, örtülü ve dolaylı olarak anlamlarında kullanılır: Mazmun, herhangi bir fikri doğrudan doğruya değil zımnen ve dolambaçlı bir şekilde bir sembol vasıtasıyla ifade etme sanatıdır. Asıl manası yanında zımnen kastedilen sembolik manası olan kelimeler şiirlerde daha çok yer alır.
( 0 soru/yorum )