Zılgıt nedir? Zılgıt yemek ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. (teklifsiz konuşmada) Çıkışma, azarlama: Aferin beklerken böyle bir zılgıtla karşılaşan Necmi Uyanık apıştı, kaldı. (Yücel 22. cilt)
  2. Güneydoğu Anadolu'nun kimi bölgelerinde düğünlerde ve halaylarda şarkı çalarken eğlenmek, sevinç ve mutluluğu (bazen de üzüntü ve yası) ifade etmek amacıyla yüksek sesle "ti le le le le le le..." şeklinde bağırarak çıkarılan ahenkli ses: Mahalledeki kadınlar da, zılgıt çekerek halaya katılıyorlardı. (Y. B. Beyi)


  • Zılgıt vermek: Azarlamak, çıkışmak, gözünü korkutmak: Fakat, otelden ayrılmadan evvel kapıcıya sıkı bir zılgıt vermek gerekti. "Bana bak, dedim; seni şimdi serbest bırakacağım. Ancak, bir şartla..." (E. Tomruk)
  • Zılgıt yemek: (deyiminin anlamı) Azar işitmek: Büyük Müdür Başbakandan, biz küçük müdürler, büyük müdürden, küçük müdür yardımcıları da bizlerden birer zılgıt yedi. (İlgili cümle kaynağı: Ö. Öymen)
( 0 soru/yorum )