Damlataş nedir ne demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir cımbızla tutulmuş damla şeklinde damlataş
Damlataş
Bir damlataş mağarasındaki sarkıt ve dikitler
Bir damlataş mağarasında birleşmelerine çok az kalmış damlataşlar (sarkıt ve dikitler)
  1. Değerli ve yarı değerli taşların façetalı (çok yüzeyli) olarak kesilmemiş, damla gibi yuvarlak hatlara sahip olan hali: Kutsal emanetlerin mahfazaları genellikle kabartma motifler arasına çakılmış damlataşlarla süslüdür.
  2. Mağara ve galeri gibi geniş yeraltı boşluklarının tavanından sızan ve damlayan kalkerli yeraltı sularının içindeki kalkerin, gerek bu boşlukların tavanında ve gerekse tabanında çökelip birikmesi sonucu meydana gelmiş konik oluşumlardır. Bu damlataşların tavanda yer alanlarına sarkıt, tabanda yer alanlarına da dikit denir. İçinde bu şekilde damlama sonucu oluşan birçok damlataş bulunan ve Antalya'nın Alanya ilçesinde deniz kıyısındaki bir mağarada bu adla anılır.
( 0 soru/yorum )