Odak Nedir Ne Demektir? Anlamı

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir dışbükey merceğin ışınları bir noktaya odaklaması
Odak
  1. Küresel bir aynanın (ya da dışbükey bir merceğin) asal eksenine koşut olarak gelen ışınların yansıdıktan (ya da kırıldıktan) sonra toplandıkları nokta.
  2. Birçok etkenin, öğenin ya da şeyin bir araya geldiği ve yuvalandığı yer, mihrak.
  3. Elips, hiperbol ve parabolde koniğin biçimini belirleyen bağıntıya temel olan iki noktadan her biri.


  • Odak derinliği: Merceğin arkasında, görüntünün odaklandığı düzlemin ya da o film karesinin, pozlanma sırasında netliği bozmayacak kadar ileri geri hareket edebileceği varsayılan ve toleransı son derece küçük olan.
  • Odak kaydırma: Derinlik yönünden birbirinden uzakta bulunan iki konudan biri üzerindeki odaklamayı ikinci konuya kaydırarak, dikkatleri ikinci konuya yöneltme; böylece, birinci konuyu alan derinliği dışında bırakma.
  • Odak uzaklığı: Bir koniğin iki odağı arasındaki uzaklık.
  • Odak uzunluğu: Bir merceğin optik merkeziyle odağı arasındaki uzunluk.
( 0 soru/yorum )