Vezir nedir? Veziriazam ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Bir satranç tahtası üzerindeki siyah renkli vezir taşı.
Satrançta vezir
  1. (tarih) Osmanlı Devleti'nde padişahın en yakın yardımcısı ve danışmanı olan, askeri ve idari yetkileri bulunan ve devlet işlerini padişah adına yürüten en yüksek rütbeli devlet memuru (günümüz bakanı ya da başbakanı): Vezirlik Osmanlılarda, Orhan Gazi zamanından beri vardı. Vezirlerin sayıları artınca içlerinden birisi veziriazam (büyük-ulu vezir, sadrazam) olarak atanırdı.
  2. Satrançta yatay, dikey ve çapraz doğrultularda hareket edebilen, şah taşından sonra gelen ikinci önemli taş: Vezir, satranç sahasındaki en hareketli, en güçlü taştır. (P. Özgün)


  • Veziriazam: Osmanlı Devleti'nde devlet işlerini yürütmekle görevli vezirlerin (günümüz bakanlarının) arasından seçilen ve günümüz başbakanı durumunda olan büyük vezir, sadrâzam: Vezir-i Azam padişahın mutlak vekiliydi, mührünü taşırdı ve sadece padişaha hesap verirdi.
( 0 soru/yorum )