Zihin nedir ne demektir? İlgili deyimler ve anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
Üç boyutlu bir insan kafasında zihnin çalışmasını anlatan beyin sinyalleri
Zihin
 1. İnsanın duygulardan bağımsız olarak çalışan tanıma yetisi: Allah zihin açıklığı versin yavrum.
 2. Bellek: Zihinde bir sayı tut.
 3. Anlayış, kavrayış: Zihni açık.
 4. Bilincin, algılama ve düşünme görevini yerine getiren bölümü

 • Zihin hesabı: Matematik işlemlerinin kalem, kağıt vb. yardımcı bir araç kullanılmadan, akıldan yapıldığı hesap.


İlgili deyimler ve anlamları


İçinde "zihin" kelimesi geçen deyimler ve açıklamaları:

 • Zihin açıklığı: Düşünme gücü.
 • Zihin açmak: (Zihni) Daha iyi çalışır duruma getirmek.
 • Zihin karışıklığı (bulanıklığı): Düşünceler arasındaki bağlantının kopukluğu.
 • Zihin yormak: Bir şeyin üzerinde çok düşünmek.
 • Zihni açılmak: Kavrayışı artmak.
 • Zihni bulanmak (karışmak): (deyiminin anlamı) Düşünürken olaylar arasındaki bağlantıyı yitirmek.
 • Zihni saplanmak: Yanlış bir kanıya takılıp kalmak.
 • Zihni takılmak: Çözülmesini gerekli bulduğu bir sorun üzerinde durmak.
 • Zihnini bozmak: Kendini bir şeye arışı derecede vermek.
 • Zihnini bulandırmak: Kuşkuya düşürmek.
 • Zihnini çelmek:
  1. Düşünceyi yanıltmak.
  2. Baştan çıkarmak.
 • Zihnini kurcalamak: O şey sık sık hatırına gelip insanı düşündürmek.
 • Zihnini oynatmak: Çıldırmak.
( 0 soru/yorum )