Mağfiret nedir? Mağfiret etmek ne demektir? Kısaca anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Suç bağışlama.
  2. Yüce Allah'ın lütuf ve merhamet ederek kullarının günahlarını affetmesi, bağışlaması.

Mağfiret, Allah'ın, kullarını koruma kalkanına alması, onları örterek kötülüklerin etkisinden arındırması ve hatta kötülüğün tüm etkilerini silmesi anlamına gelir. Mağfiret sözcüğü miğfer kelimesi ile aynı köke sahiptir. Tıpkı bir zırhın vücudu koruduğu gibi oda tüm ruhu kirlenmelerden korur.

Mağfiret kavramı af kavramından biraz daha farklı ve daha da geniş bir çerçevedir. Zira af, hatadan sonraki bir konudur. Oysa mağfiret hatadan hem öncesini ve hem de sonrasını kapsar. Kul hem günah işledikten sonra af ile cezadan korunur hem de günaha arzu duymadığı takdirde günaha neden olabilecek durumlardan korunur. (Mevlana'nın 18 Sırrı: Mesnevideki Bilgelik)
( 0 soru/yorum )