Müsamahakar nedir? Müsamahakarlık ne demektir? Anlamları

Güncellenme: Soru/Yorum: 0
  1. Hoş gören, hoşgörülü davranan, anlayışlı, toleranslı: Dini inançları, zalim ve zorba olmasına engeldi. Aldığı terbiye müşfik, anlayışlı, müsamahakar olmasını gerektiriyordu. (İlgili cümle kaynağı: Y. Bahadıroğlu)
  2. Göz yuman: Müşriklere müsamahakar olan ve onların yanında Müslümanlara karşı yer alan kafir olur. (Maide - 51. Ayet Meali)


  • Müsamahakarlık: Hoş görmek, hoş görücülük: Bu zihniyet, müsamahakarlık Asya'daki eski Türk devletlerinden Selçukilere ve nihayet Osmanlılara da intikal etti ve asla değişmedi. (Tarih Dergisi)
( 0 soru/yorum )